# نیلوفر

دعای عشق بخوان

دعــــای بـــاران چــــرا ؟دعــــای عشـــــــق بــخـــوان !ایـــن روزهــا دلـــها تشــنه تــرند تـــا زمیــــن ،خـــدایــــــــا.....کمــــی عشـــــــق ببــــار   یه مرداب سالها میخوابه تا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 72 بازدید