# عشق

با تو من دیگر در سحر رویاهایم تنها نیستم.......

دوم مردادفرارسیدیادآورخاطرات شیرین وتلخ گذشته دوم مردادروزتولدمنه ودهمین سالمرگ شاعرتوانای ایران استادشاملو همچنین دومین سالگردتولدگروه دریای شعرعرفان محبت هست این گروه باحمایت ... ادامه مطلب
/ 108 نظر / 522 بازدید

ناامیدان راامیدمی شود

سال نوسال عشق وپاکی برپاکان وامیدواران مبارک عشق به خداوالاترین عشقهاست ****************************** خداوندبی نهایت است ولامکان وبی زمان امابه قدرفهم توکوچک می شود وبه قدرنیازتوفرودمی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 23 بازدید

سال نو وبهار عشق وامید

بلـبـلی  زارزار مـی نـالیـد          ازفـــراق بــهار،وقـــت خــزانگفتمش غم مخورکه بازآید         روز نــوروزلالـــــه  وریـــحــانگفت ترسم بقا  وفا نکـند         ورنه هرسال گل ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید