# باران

با امید سحر می سراید

بــا نـــــوایی هــم آهــــنـــگ باران   این شـــــبــاهنگ بـــیآشــیانه   قصه هـــــا دارد از هــــــجریاران   در شـــبی ایـن چـنـین بیکرانه   گر چه دانـد که ایـــنروزگــــاران   روزگــــاران بی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 27 بازدید