به دنبال واژه هانباش

 ای عشق به دنبال واژه نباش،
 
کلمات فریبمان می دهند ....
 
وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش برود
 
فاتحه ی کلمات را باید خواند....
/ 2 نظر / 87 بازدید
simba

[گل][دلشکسته]