هفت نصیحت مولانا:

 

 

1.گشاده دست باش-جاری باش-کمک کن(مثل رود)

***

 

٢.باشفقت و مهربان باش(مثل خورشید)

***

 

٣.اگر کسی اشتباه کرد آنرا بپوشان(مثل شب)

***

 

۴.وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

***

 

۵.متواضع باش و کبر نداشته باش(مثل خاک)

***

 

۶.بخشش و عفو داشته باش(مثل دریا)

***

7.اگر میخواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش(مثل آینه)

 

/ 3 نظر / 27 بازدید
فرشته

سلام مهربون به روزم ومنتظر حضورت باشد که نظرت اندیشه ام را بارور کند