شــــب را به امید سحر بـــــــیدار مانــــدم

شــــب را به امید سحر بـــــــیدار مانــــدم

تا صبحــــــدم شهنامه عشـاق خوانــــــدم

در عالـــــــــــم رویای پر افـسانــــــــه شب

اسب خــــــــیالم را به همــراه تو رانــــــدم

من بـودم و شـب بـود و محنـت بود و اندوه

با خار غم کز دوریــــت بر دل نشــــانــــــدم

از هجر تو در لحـــــظه هــای شـــوم عمرم

سیل سرشک از دیده چون جیحون فشاندم

/ 6 نظر / 26 بازدید
اکبری

بیا ببین چه خبره ؟ [چشمک]

سید محمد حسین روان بخش

سلام زائر حریم کبریا سلام مهمان بارگاه سعدا سلام واقف سرزمین شناخت سلام راجم شیاطین سلام لبیک گوی ربالعالمین حال شکسته دلان جامانده را ببین خوشا به حالت خوشا به حالت با اعلام نتایج مسابقه توسل سبز بروزم

محتشمی

من بـودم و شـب بـود و محنـت بود و اندوه[ناراحت]

نسیم صبا

شب را به امید سحر بیدار ماندم نام تو را با عشق ای محبوب خواندم در این شب تاریک و بیم موج دنیا این زورق بشکسته بر ساحل رساندم ای هستی ام جانان من ، من کمترینم با اینهمه عشق تو را در دل نشاندم