تنهایی

هرکه را می بینم،

                  عمق تنهایی خود را

                                           بیشتر می فهمم

هر چه را می فهمم،

                   عمق نادانی خود را

                                           بیشتر می دانم

 

و تفکر

نه امیدی ست به تسکین غمی

که کلیدی ست به دروازه ی دردی تازه

و سکوت

نه دوایی ست به درد افکار

که نشانی ست ز فکری تازه

 

/ 1 نظر / 34 بازدید