با امید سحر می سراید

بــا نـــــوایی هــم آهــــنـــگ باران

 

این شـــــبــاهنگ بـــیآشــیانه

 

قصه هـــــا دارد از هــــــجریاران

 

در شـــبی ایـن چـنـین بیکرانه

 

گر چه دانـد که ایـــنروزگــــاران

 

روزگــــاران بی روشنــاییسـت

 

در شبـــی از سحر بــینـشـانه

 

پای تا ســر امید رهـاییســـت

 

با امـــیـــد ســـحر مــیســراید

 

داند این تــــیــرگـــــی هانپایـــد

 

هر چـه شـــب تیره تر بگذرد،باز

 

آفـــتــــــابی ز ســویـــیبــــرآید.

/ 8 نظر / 24 بازدید
علی

اندکی صبرسحرنزدیک است[لبخند]

مریم

سلام خوبی خیلی زیبا نوشتی استفاده کردم موفق باشی[گل]

مریم زماندان

سلام گلم . وبلاگ گرم و صمیمی دارید. نوشته هایتان زیبا بود . جاری باشی و سبز[گل]

مریم زماندان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مریم زماندان

سلام حیان عزیز .خوبی ؟ چه خبر ؟ از محبتت ممنونم که به وبلاگم سر زدی . جاری باشی و سبز

هومن آشنا

سلام و عرض ادب [گل]

مصطفی

[نیشخند] کجایی بی معرفت چرا به من سرنمیزنی [نیشخند]

شبنم سینا

سلام حیان مهربان وبلاگت حرف نداره درست مثله خودت[گل][گل][گل][دست][قلب]