سال نو وبهار عشق وامید

بلـبـلی  زارزار مـی نـالیـد          ازفـــراق بــهار،وقـــت خــزان

گفتمش غم مخورکه بازآید         روز نــوروزلالـــــه  وریـــحــان

گفت ترسم بقا  وفا نکـند         ورنه هرسال گل دهدبـوستان

عزیز بدان روزهای عـمر من وشـما می گذردوقدراین ایام باارزش
نمی دانیم وهمیشه می گوییم ماهـــی دیـگر،سالی دیـــگر اما
همه مامـی دانیم وغافلیم ازاینکه چرخ گردون می گذرد ماهــهـا
و سالها واعیـاد خـواهند آمد اماپرسش اینست که مازنده باشیم

یانه واین بقابه ماوفاخواهدکرد یا نه..
پس بایدقدراین فرصتهارابدانیم واین ایام را مغتنم شماریم.
وامروز راقدر بدانیم........... پیشاپیش ازخدای مهــربان ومحبوب
خواهان سالی توام بامهربانی و عطوفت وعشق برای دوستان
می باشم و این عید باستانی رابه تک تک دوســـتان وخانواده
مهربانشان تبریک وتهنیت عرض می نمایم.
/ 2 نظر / 22 بازدید
رونیتا عقیلی

شعرتون واقعا خشنگ بود[دست] هم من توش بودم هم شما[نیشخند] ....هنوز در سفرم خیال می کنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق هزارها سال است سرود زنده ی دریانوردهای کهن را... به گوش روزنه هاس فصول می خوانم.. و پیش می رانم.... سهراب سپهری[لبخند]

نسیم صبا

گو به ان بلبل منال از هجر یار می دهم مژده که می آید بهار ای که آوازت دهد بر ما امید جشن میلاد طبیعت را نوید