دلم امروز میخواهد که این را هم بدانی که...

تو تنهایی

و من صدبار تنهاتر
تو میدانی که من جز با تو

با هرکس که باشمباز تنهایم
!
تو میدانی که این بغض فروخورده

به جز بر شانه های استوارت

جای دیگر وانخواهد شد

و میدانی که من یک عمر چشمانم به دربودست

دلمامروز میخواهد

که این را هم بدانی که

دگر تاب و توانم نیست

ببینسردی دستانم زمستان را خجل کرده

و حتی اشک هم دیگر

تسلی بخش غمها نیست

بیا که دیگر از دست خیالت هم گریزانم

بیا که سخت تنهایم

منوببخش منوببخش

ومی دانم

همچنان تنها واژه ای

که میخواهم  وبا آن می مانم  شکیباست

آری اگرشکیبایی وصبوری نبود

نمیدانستم به کجاپناه ببرم

پس همچنان به امیدسحرمیمانم

/ 34 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دریا

درود گرامی..... با مطلبی جدید به روزم.... ایران . منتظر حضور گرمت هستم عزیز... [گل][گل][لبخند]

یاسین

سلام داداش....خوبی چه خبر؟؟؟؟؟ممنون که اومدی آدرست دیگه گم شده بود ...خوب که اومدی..

یاسین

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿[قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب] ✿✿✿✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ [قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب] ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿[قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب] ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿[قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب]

یاسین

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿[قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب] ✿✿✿✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ [قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب] ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿[قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب] ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿[قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب]

یاسین

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿[قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب] ✿✿✿✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ [قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب] ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿[قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب] ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿[قلب][قلب] ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ✿★★★ ┊ ┊ ┊ ✿ ✿★★ ┊ ┊ ┊ ★ ┊ ✿ ✿★ [گل][گل] ┊زیرآسمان (یاسین ) [گل] [گل][گل] ✿[قلب][قلب]

........

وقتی دلی را می شکنی خدا تَرَک برمیدارد، دلی را نشکن و اگر شکستی مراقب جابجا شدن خدا باش.

........

[گل]

[گل][قلب][ماچ]

سید محمد حسین روان بخش

نمی دانم چه می خواهم بگویم زبانم در دهـــــــان باز بسته ست در تنگ قفس باز است و افسوس که بال مـــرغ آوازم شکسته ست نمی دانم چــه می خواهم بگویم غمی در استخــــــوانم می گدازد .. [گل]

هستی

مطالب وبت خیلی قشنگن.می خوام لینکتون کنم.بگید با چه اسمی؟