ناامیدان راامیدمی شود

سال نوسال عشق وپاکی برپاکان وامیدواران مبارک

عشق به خداوالاترین عشقهاست

******************************

خداوندبی نهایت است ولامکان وبی زمان

امابه قدرفهم توکوچک می شود

وبه قدرنیازتوفرودمی آید

وبه قدرآرزوی توگسترده می شود

وبه قدرایمان توکارگشا می شود

    یتیمان راپدرمی شودومادر

     محتاجان برادری رابرادرمی شود

       عقیمان راطفل می شود

          ناامیدان راامیدمی شود

           گمگشتگان راراه می شود

درتاریکی ماندگان رانورمی شود

رزمندگان راشمشیرمی شود

پیران راعصا می شود

محتاجان به عشق راعشق می شود

خداوندهمه چیزمی شود همه کس را...

 

 به شرط اعتقاد،

     به شرط پاکی دل،

       به شرط طهارت روح ،

         به شرط پرهیزازمعامله باابلیس

بشویید قلب هایتان راازهراندیشه خلاف

وزبان هایتان راازهرگفتارناپاک

ودست هایتان راازهرآلودگی دربازار

وبپرهیزید ازناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها...

چنین کنیدتاببینیدخداوندچگونه

  برسفره شماباکاسه ای خوراک وتکه ای نان می نشیند

    دردکان شما،کفه های ترازویتان رامیزان می کند

     ودرکوچه های خلوت شب باشما آوازمی خواند..

      مگراززندگی چه می خواهید که درخدایی خدایافت نمی شود؟؟؟

/ 7 نظر / 20 بازدید
یک دوست

بسیارزیبابودحیان جان فقط خدا فقط او

مینوامینی

خداوندهمه چیزمی شود همه کس را... به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح ، [قلب][گل][فرشته]

فرشته I ♥ U

،،،،،،،،،،♥ ♥ ،،،،،،،،،،،،♥ ،،،،،،،،،،♥ ،،،،،،،،،،،،،،♥ ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،♥ ،،،،،،،،،،،،♥ ♥،،♥ ،،،،،،،،،،،،،،،،،،♥،،♥ ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،♥ ♥ ،،،،،،،،،،،،،،،،♥،،♥ ،،،،،،،،، ♥♥♥،،،،،،،♥ ♥ ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،♥،،،،♥ ♥ ........¶¶¶¶¶¶............¶¶¶¶¶¶ ....¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶....¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶........¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶........¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶....¶¶¶¶¶ ¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

فرشته I ♥ U

سلام قلبم خراب شد ...[گریه] دفعه اول که میام اینجا ... مثل اینکه خرابکاری کردم ...[دلشکسته] خو ب عیب نداره ...[خجالت]بازم سلااااااااام ... امیدوارم همیشه شادو سربلند باشین ...[قلب]

فرشته I ♥ U

╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬♥´¨) ¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨) (¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.- ♥☆(◕‿◕)♡☆•.¸¸.•´¯`•.¸¸.✿ *`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´ ¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ º° ¤

فرشته I ♥ U

.....---.(............--._) .......(_.'.....'-.-'`......`'.) .....(............/...........\_) ....(_|... _,.-'""'-,-'""'-.,_.....| ...\../.--'................'--.\ ./_) ...,__\).(_(_(.......)_)_)..)/_, .\....(_, ( o)..........( o),_/..../ ..`.....-` '-'..…c...... '-' ..`-'-` ....(o)\ ..................../.(o) …...…...'-...._w_.….-' ..........-'............'-.

فرشته I ♥ U

سلام حیان عزیز ... [قلب]مرسی از اینکه سرزدی و لینکم کردی ...[قلب] دنیادنیا برات آرزوی شادی و سلامتی دارم ... [گل]