نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی

اکنون  بیاییم بادلی مملوازمحبت وعاطفه به استقبال بهاربرویم وگذشته هاوناملایمات مان رابه جوی آب بسپاریم وهفت سین ماراباهفت سین قرآنی مزین نماییم

 

امیدوارم سال جدید سالی نکووتوام باموفقیت برای تمام عزیزان علی الخصوص دوستان خوب ومشفقم باشد آنهایی که حتی یادمان نمیکنند......

بهار,نوروز

هفت سین قرآنی

هفت آیه از قرآن کریم که با «س» شروع می‌شود به این شرح است:

1) سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (سوره رعد آیه 24)

2) سلام قولاً من رب رحیم (سوره یس آیه 58)

3) سلام علی ابراهیم (سوره صافات آیه 109)

4) سلام علی موسی و هرون (سوره صافات آیه 120)

5) سلام علی ال یاسین (سوره صافات آیه 181)

6) سلام علی المرسلین (سوره صافات آیه 181)

7) سلام هی حتی مطلع الفجر (سوره قدر آیه 5)

 

/ 0 نظر / 53 بازدید